AGRA

KVLV-Agra brengt vrouwen uit de land- en tuinbouwsector samen.
Wij noemen ze Agravrouwen.
Agravrouw
is iedere vrouw die beroepsactief is op een land- of tuinbouwbedrijf.
Dat is niet alleen de fulltime bedrijfsleidster of meewerkende echtgenote, maar ook de vrouw die naast het bedrijf nog een ander beroep uitoefent.
Agravrouwen kunnen starters zijn of uitbollers, voorlopers of vrouwen van een comprar viagra doorsnee bedrijf, hooggeschoold of gevormd door de praktijk.
Samengevat zijn het alle vrouwen voor wie de land- en tuinbouw een belangrijk deel van het gezinsinkomen uitmaakt.

KVLV-Agra, dat is een dynamische groep Agravrouwen die samen willen bijleren, netwerken en opkomen voor hun rechten via belangenverdediging.

KVLV-Agra heeft een regionale, provinciale en nationale werking en een sectorwerking.  Daarnaast is de structuur van KVLV-Agra verankerd in de structuur van KVLV.  Tot slot zetelen Agravrouwen vanuit KVLV-Agra in de overlegorganen van Boerenbond.

Meer info vind je op de nationale pagina van KVLV-Agra: http://www.kvlv.be/Agra/Home.

Onze Agra-verantwoordelijken: Karolien Adriaensen, Marleen Feyaerts en Wendy Slegers.